SOUČASNOST

Od svého vzniku firma procházela mnoha změnami a není tomu jinak ani v současnosti. Tyto změny se netýkaly jenom našeho vozového parku, který dnes patří mezi nejlepší v Praze, ale zasahují i do oblasti forem poskytovaných služeb a jejich úrovně.

Právě úroveň, kázeň a disciplína jsou faktory, na které klade vedení firmy maximální důraz nejen u řidičů, ale i u dispečerek, které zajišťují chod dispečinku 24 hodin denně.

Snahou vedení firmy je být vždy o krůček před konkurencí.

Dbá nejenom na čistotu vozů, ale i na slušné a ochotné vystupování řidičů a na profesionální úroveň poskytovaných služeb. To v praxi znamená, že je zde kladen velký důraz na včasné přistavení vozidla na místo určení a na informovanost zákazníka o ceně.

Tím předcházíme případnému předražení ze strany řidiče.