PRO FIRMY

Firemním zákazníkům při používání fakturačních jízd pomocí klientských karet jsme schopni vytvořit pro vás měsíční soupis jízd z GPS k jednotlivým jízdám a transakcím. Ceník služeb taxi zde.
Gps trasování.

Firma SEDOP Taxi Praha jako jediná nabízí dvojí způsob fakturací, a to jízdy na papírové, fakturační lístky, nebo jízdy na magnetické klientské karty .

Po třiadvaceti letech zkušeností v tomto oboru víme, že k oboustranné spokojenosti mezi smluvními partnery patří i kompletně zpracovaný systém fakturací. Všechny údaje musí splňovat náležitosti daňového dokladu a samotné fakturační lístky musí jako přílohy k celkové faktuře obsahovat úplné informace o ceně, datu jízdy, jménu klienta, o čase, v kterém byla jízda uskutečněna, o počtu ujetých kilometrů a z jakého místa a kam byla jízda uskutečněna.

Fakturační lístek

je rozdělen do dvou polí a to bílého a šedého. Údaje do bílých polí vyplňuje řidič, šedá jsou pro klienta, kde dostává možnost vyjádřit se k uskutečněné jízdě. Fakturační lístek by měl být podán od řidiče klientovi vždy s vyplněním všech bílých polí a s názvem firmy, pro kterou je služba poskytnuta. Na klientovi pak je, aby do fakturačního lístku doplnil ostatní důležité údaje (jméno-hůlkovým písmem, číslo střediska, nebo osobu která jízdu objednala, cenu za přepravu, popřípadě se může vyjádřit k odvedené službě) a toto pak stvrdit svým podpisem.

Klient by měl vždy dbát na to, aby lístek od řidiče dostal řádně vyplněn .
Klient si tak sám může hned zkontrolovat údaje o tom, kdy řidič dostal zakázku, za jak dlouho bylo vozidlo na adresu přistaveno, jak dlouho na něho vozidlo čekalo a toto vše pak může porovnat s vlastními údaji.
S těmito informacemi o právech a povinnostech jsou řidiči seznamováni již při náboru, aby se tak předešlo případným nejasnostem.

Fakturace pomocí klientských magnetických karet

Firma SEDOP jako jediná nabízí novou službu bezhotovostních plateb pomocí nových klientských karet. Jedná se o plastikové karty s magnetickým pásem, které jsou elektronicky chráněny i proti případné ztrátě nebo odcizení podobně jako u kreditních platebních karet. V případě ztráty karty je potřeba aby ji klient co nejdříve nahlásil na dispečink SEDOP taxi, kde bude okamžitě zablokována.

Nespornou výhodou těchto karet je využití hlavně u firem, kde můžeme nabídnout klientovi kompletní GPS monitoring všech jízd zaměstnanců za udané účetní období včetně dodání podrobného souhrnu uskutečněných jízd v elektronické podobě. Jejich největší výhodou oproti klasické fakturaci, která je velmi náročná na čas při jejich zpracování a kontrole fakturačních lístků je rychlost, která proběhne elektronicky během několika minut. V případě propojení firmy přes aktivní privátní interface může být faktura odeslána přímo do účetního programu SAP odběratele.

Zavedením karet stoprocentně zamezíte černým jízdám zaměstnanců. Při výrobě můžeme do karty zanést veškeré údaje (jméno, osobní číslo, název firmy, označení oddělení, …), které si může klient určit sám.

Jednorázové zákaznické karty

Tyto karty jsou ideální pro jednorázové objednávky jízd pro cesty hostů a návštěv z recepcí firem a hotelů. Stejně tak mohou být využity pro zahraniční návštěvy ve firmách, kde pak může klient obdržet příslušnou kartu s ohraničeným časovým i finančním limitem. Po celý čas se snažíme vyjít vstříc nejenom novým technickým trendům, ale především i požadavkům našich klientů.

Proto pevně věříme, že využitím těchto nových technologií rozšíříme další řady spokojených zákazníků. S přátelským pozdravem za SEDOP TAXI PRAHA s.r.o. , majitelé firmy

V případě zájmu o spolupráci nebo bližší informace kontaktujte naše obchodní oddělení:

Ctibor Černý

E-mail: ctibor.cerny@sedop.cz

Mobil: +420 731 599 999